Studienverlauf

Program Kapsamında Önerilen Ders Listesi (Yüksek Lisans Mezunları)

Yüksek lisans diploması ile programa başvuran adayların, aşağıda belirtilen 240 AKTS’lik müfredatı tamamlamaları gerekmektedir.

    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
        
    

I. YIL - Güz Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

CSE201

Scientific Project Management 1 (Bilimsel Proje Yönetimi 1)

3

2

2

6

CSE203

Scientific Research Techniques and Publication Ethics (Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği)

3

2

2

6

 

Elective Course (Seçmeli Ders)

3

2

2

6

CSE211

Research Project 1 (Araştırma Projesi 1)

4

-

8

12

Dönem Toplam

13

6

14

30

 

I. YIL - Bahar Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

CSE202

Scientific Project Management 2 (Bilimsel Proje Yönetimi 2)

3

2

2

6

CSE204

Ph.D. Seminar (Doktora Seminer Dersi)

-

2

2

6

 

Elective Course (Seçmeli Ders)

3

2

2

6

CSE212

Research Project 2 (Araştırma Projesi 2)

4

-

8

12

Dönem Toplam

10

6

14

30

 

II. YIL – Güz Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

 

Elective Course (Seçmeli Ders)

3

2

2

6

CSE690

Ph.D. Qualifying Project (Doktora Yeterlilik Projesi)

12

-

24

24

Dönem Toplam

15

2

26

30

 

II. YIL - Bahar Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

 

Elective Course (Seçmeli Ders)

3

2

2

6

CSE690

Ph.D. Qualifying Project (Doktora Yeterlilik Projesi)

12

-

24

24

Dönem Toplam

15

2

26

30

 

III. YIL - Güz Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

CSE691

Specialized Field Topics (Uzmanlık Alan Dersi)

0

3

-

6

CSE699

Ph.D. Thesis (Doktora Tezi)

0

-

24

24

Dönem Toplam

0

3

24

30

 

III. YIL - Bahar Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

CSE691

Specialized Field Topics (Uzmanlık Alan Dersi)

0

3

-

6

CSE699

Ph.D. Thesis (Doktora Tezi)

0

-

24

24

Dönem Toplam

0

3

24

30

 

IV. YIL - Güz Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

CSE691

Specialized Field Topics (Uzmanlık Alan Dersi)

0

3

-

6

CSE699

Ph.D. Thesis (Doktora Tezi)

0

-

24

24

Dönem Toplam

0

3

24

30

 

IV. YIL - Bahar Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

CSE691

Specialized Field Topics (Uzmanlık Alan Dersi)

0

3

-

6

CSE699

Ph.D. Thesis (Doktora Tezi)

0

-

24

24

Dönem Toplam

0

3

24

30

 

GENEL TOPLAM 

53

28

176

240
 


Program Kapsamında Önerilen Ders Listesi (Lisans Mezunları)


Lisans diploması ile programa başvuran adayların, aşağıda belirtilen 300 AKTS’lik müfredatı tamamlamaları gerekmektedir.

    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
        
        
            
        
        
            
            
            
            
            
        
    

I. YIL - Güz Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

CSE101

Advanced Algorithms (İleri Algoritmalar)

3

2

2

6

CSE103

Scientific Research Techniques and Publication Ethics (Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği)

3

2

2

6

 

Elective Course (Seçmeli Ders)

3

2

2

6

CSE111

Elective Project (Seçmeli Proje)

4

-

8

12

Dönem Toplam

13

6

14

30

 

I. YIL - Bahar Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

CSE102

Seminar (Seminer Dersi)

-

2

2

6

 

Elective Course (Seçmeli Ders)

3

2

2

6

 

Elective Course (Seçmeli Ders)

3

2

2

6

CSE112

Elective Project (Seçmeli Proje)

4

-

8

12

Dönem Toplam

10

6

14

30

 

II. YIL – Güz Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

CSE201

Scientific Project Management 1 (Bilimsel Proje Yönetimi 1)

3

2

2

6

 

Elective Course (Seçmeli Ders)

3

2

2

6

 

Elective Course (Seçmeli Ders)

3

2

2

6

CSE211

Research Project 1 (Araştırma Projesi 1)

4

-

8

12

Dönem Toplam

13

6

14

30

 

II. YIL – Bahar Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

CSE202

Scientific Project Management 2 (Bilimsel Proje Yönetimi 2)

3

2

2

6

CSE204

Ph.D. Seminar (Doktora Seminer Dersi)

-

2

2

6

 

Elective Course (Seçmeli Ders)

3

2

2

6

CSE212

Research Project 2 (Araştırma Projesi 2)

4

-

8

12

Dönem Toplam

10

6

14

30

 

III. YIL – Güz Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

 

Elective Course (Seçmeli Ders)

3

2

2

6

CSE690

Ph.D. Qualifying Project (Doktora Yeterlilik Projesi)

12

-

24

24

Dönem Toplam

15

2

26

30

 

III. YIL - Bahar Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

 

Elective Course (Seçmeli Ders)

3

2

2

6

CSE690

Ph.D. Qualifying Project (Doktora Yeterlilik Projesi)

12

-

24

24

Dönem Toplam

15

2

26

30

 

IV. YIL - Güz Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

CSE691

Specialized Field Topics (Uzmanlık Alan Dersi)

-

3

-

6

CSE699

Ph.D. Thesis (Doktora Tezi)

-

-

24

24

Dönem Toplam

0

3

24

30

 

IV. YIL - Bahar Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

CSE691

Specialized Field Topics (Uzmanlık Alan Dersi)

-

3

-

6

CSE699

Ph.D. Thesis (Doktora Tezi)

-

-

24

24

Dönem Toplam

0

3

24

30

 

V. YIL - Güz Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

CSE691

Specialized Field Topics (Uzmanlık Alan Dersi)

-

3

-

6

CSE699

Ph.D. Thesis (Doktora Tezi)

-

-

24

24

Dönem Toplam

0

3

24

30

 

V. YIL - Bahar Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

CSE691

Specialized Field Topics (Uzmanlık Alan Dersi)

-

3

-

6

CSE699

Ph.D. Thesis (Doktora Tezi)

-

-

24

24

Dönem Toplam

0

3

24

30

 

GENEL TOPLAM 

76

40

204

300 

Program Kapsamında Önerilen Seçmeli Dersler

     
        
        
        
        
        
        
    
    
        
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
    

SDD  - Seçmeli Ders Kataloğu 

Ders Kodu

Dersin Adı

UK

T

U/L

AKTS

CSE220

Advanced Machine Learning

3

2

2

6

CSE221

Advanced Automation Systems

3

2

2

6

CSE222

Advanced Autonomous Systems

3

2

2

6

CSE223

Advanced Data Mining

3

2

2

6

CSE224

Artificial Intelligence Applications

3

2

2

6

CSE225

Self-Organizing Production Systems

3

2

2

6

CSE226

Network Security

3

2

2

6

CSE227

Advanced Communication Networks

3

2

2

6

CSE228

Parallel and distributed Real-Time Systems

3

2

2

6

CSE229

Complexity Theory

3

2

2

6

CSE230

High Performance Computing

3

2

2

6

CSE231

Special Topics in Database Systems

3

2

2

6