Nachrichten

Fen Bilimleri Enstitüsü 2021 - 2022 Güz Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Bursları Başvuruları-Bilgisayar Mühendisliği

04.10.2021

2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında üniversitemiz Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı’na başvuru kabul edecektir. Program kapsamında YÖK’ün belirlemiş olduğu Siber Güvenlik, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yaygın Ağlar (Ubiquitous networks), Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning), Artırılmış Gerçeklik ve Uzay Bilimlerinde Yapay Öğrenme alanlarında doktora çalışması yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri:       6 Ekim - 11 Ekim 2021

Başvuru ile ilgili ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI:
 
 • T.C. vatandaşı olmak
 • Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’da belirtilen usul ve esaslara uymak
(https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/100-2000-usul-esaslar-01072021.pdf)
 • İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak
 • Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak
 • Başvuru yapılacak öncelikli alan kapsamında akademik tez çalışmasını yürütecek ve tamamlayacak olmak
 • Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak Türk-Alman Üniversitesi doktora programlarına başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak
 • Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak
 • Doktora programında ders alma aşamasında, doktora yeterlik aşamasında veya doktora yeterlik aşamasını geçmiş ve tez önerisini vermemiş olmak (Tez önerisini vermiş olan öğrenciler ve/veya bilimsel hazırlık programı öğrencileri 100/2000 Doktora Burs Programı’na başvuru yapamazlar).
 • Türk-Alman Üniversitesi’ne kayıtlı olmayan öğrencilerin, Türk-Alman Üniversitesi’nde yatay geçiş kapsamında başvuracakları doktora programının başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak. Doktora programlarına ancak eğitimlerinin ikinci yarıyıl başında olan öğrenciler yatay geçiş yapabilir.
 • Halihazırda bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI (İNGİLİZCE)
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI VE KONTENJANI

ADRES:     Türk-Alman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 
                    Şahinkaya Cad. 106 - 34820 Beykoz / İSTANBUL
        Telefon: 0216 333 32 60
        E-posta: cse@tau.edu.tr

A – BAŞVURU, MÜLAKAT ve KAYIT TARİHLERİ:
Başvuru Tarihleri  6 Ekim - 11 Ekim 2021
Mülakat Tarihi  12 Ekim 2021 Saat 10:30 (yüz yüze)
Sonuçların İlan Tarihi  12 Ekim 2021
Kayıt Tarihleri  13 Ekim 2021

B – KONTENJANLAR
Yurtiçi Normal ve Yatay Geçiş Kontenjanı*
3
* T.C. uyruklu adaylar (lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar dâhil) başvurabilir.

C – ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI:
1. Tezli Yüksek Lisans Programlarından Mezun Olmak
Doktora programına başvuracak adayların tezli yüksek lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır.

2. ALES
Doktora programı öğrenci adaylarının, başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle 5 yıldan eski olmamak koşuluyla ALES-SAY puanı en az 75 veya eşdeğer sınav puanı almış olması şarttır. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler ALES belgesi yerine sayılır. ALES, GRE ve GMAT için eşdeğerlik çizelgesi için bakınız:
https://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/fbe.tau/7025.pdf

3. Yabancı Dil Yeterliliği
Program başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle 5 yıldan eski olmamak koşuluyla adaylarda İngilizce dil bilgisi seviyesi olarak YDS, e-YDS, YÖKDİL’den 65/100 puan veya ÖSYM’nin eşdeğerliğini kabul ettiği bir uluslararası dil sınavından eşdeğer puan alınması şartı aranmaktadır. Eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için sonuç belgesinin üzerindeki geçerlik tarihi dikkate alınır.

4. Yüksek Öğrenim Mezuniyet Notu
Başvuru için en az 2.50/4.00 lisans mezuniyet notu ve en az 3.00/4.00 tezli yüksek lisans mezuniyet notu şartı aranmaktadır.

5. Doktora Öğreniminde Aranan Nitelikler
Programa kayıt yaptırmak için aşağıdaki lisans ve tezli yüksek lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır: 
 • Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Mekatronı̇k Sistemler Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Otomotiv Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği
 • Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği

D – BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Başvurular, belirlenen tarihler arasında https://obs.tau.edu.tr/oibs//ina_app/ linkinden, yalnızca elektronik olarak yapılacaktır. Adayların başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri yukarıda belirtilen süreler içinde sisteme PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir. Posta yolu ile veya şahsen yapılan, başvuru süresi bitiminden sonra yapılan, eksik belgeli veya aşağıda belirtilen şartların tümünü yerine getirmeyen başvurular işleme konulmayacaktır. Başvurularda herhangi bir sorun yaşanması durumunda cse@tau.edu.tr adresine bildirilebilecektir. Aday tarafından eksiksiz doldurulmuş
 1. Doktora Programı Başvuru Formu
https://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/fbe.tau/5333_1.pdf
 1. T.C. Kimlik Numarası beyanı
 2. Lisans ve Tezli Yüksek Lisans diploma fotokopisi
(Adayların mezuniyetlerini belgelemeleri yeterli olup diploma aslı veya onaylı diploma fotokopilerini en geç kayıt sırasında sunmaları gerekmektedir. Adaylar, program başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle son sınıfta ve programın başlama tarihinden önce mezun olabilecek durumda olduklarını belgelemek kaydıyla programa başvurabilirler. Bu durumdaki adayların da programa kabul edilmeleri halinde, diploma veya mezuniyet belgelerini en geç kayıt sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.)
 1. Lisans ve Tezli Yüksek Lisans programlarına ait İngilizce transkript
 2. ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi
 3. İngilizce dil yeterlilik belgesi
 4. Öğrenimini yurtdışında tamamlayan T.C. uyruklu adaylar için okul tanıma belgesi (Öğrenimini yurtdışında tamamlayan T.C. uyruklu adaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları “Okul Tanıma Yazısı” ile lisansüstü eğitim için başvuruda bulunabilirler)

E- DENKLİK BELGESİ
Okul tanıma belgesi ile kayıtları alınan; öğrenimini yurtdışında tamamlayan T.C. uyruklu öğrencilerin kayıtlı oldukları lisansüstü programdan mezun oluncaya kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgelerini Üniversitemiz’e sunmaları gerekmektedir.

F – MÜLAKAT:
Başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda verilen dağılıma göre yapılacaktır. Programa kabul edilebilmek için toplamda en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir. Mülakata davet edilmek, adayın programa kaydolmaya hak kazandığı anlamına gelmez. Mülakat bilim sınavı ve sözlü sınav olmak üzere iki parçadan oluşur.
 
KATKI ORANLARI
ALES %50
Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Notu %20
Mülakat (Bilim Sınavı/Sözlü Sınav) %30 (%20/%10)

G – KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Lisans ve Tezli Yüksek Lisans diplomasının aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı mezuniyet belgesi teslim edilmek zorundadır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diploma veya mezuniyet belgelerinin noterden veya konsolosluktan onaylı Türkçe tercümesinin ibraz edilmesi zorunludur.
 2. Lisans ve tezli yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgesinin noter onaylı veya ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan transkript belgelerinin noterden veya konsolosluktan onaylı Türkçe tercümesinin not ortalamasını içerecek şekilde ibraz edilmesi zorunludur.
 3. Yurtiçi kontenjandan başvuran adaylar ALES belgesinin Internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı
 4. Dil belgesinin Internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı
 5. Öğrenimini yurtdışında tamamlayan T.C. uyruklu adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda n alacakları “Okul Tanıma Yazısı”
 6. Nüfus cüzdanının aslının kayıtta gösterilmesi yeterlidir.
 7. T.C. uyruklu adayların askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösterir askerlik durum belgesi
 8. Kesin kayıta gelirken herhangi bir kurumda çalışmıyor olduğuna dair belgenin Enstitümüze sunulması gerekmektedir. (Örn: SGK Dökümü)
ÖNEMLİ: Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu nedenle kesin kayıt hakkı kazanan adaylar arasında başka bir tezli yüksek lisans veya doktora programında öğrenim gören adayların Enstitümüze kayıt yaptırabilmeleri için söz konusu kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış̧ beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış̧ olsa bile kayıtları iptal edilir.